Získání britského občanství - Jak podat žádost o Britské občanství

Získání britského občanství

Existuje několik způsobů, jak se stát občanem Velké Británie, nicméně tou nejběžnější cestou pro získání britského občanství je takzvaná naturalizace ‘‘naturalisation‘‘.

Pro úspěšné vybavení žádosti je nutné, abyste splňovali následující podmínky:

 • Musí vám být více než 18 let a být svéprávnou osobou.
 • V rejstříku trestů nesmíte mít zaznamenané žádné vážné či v nedávné době spáchané trestné činy.
 • Nesnažili jste se žádným způsobem oklamat ministerstvo vnitra Velké Británie (Home Office).
 • Nebyli jste zapojeni do žádných imigračních přestupků za posledních 10 let.
 • Budete i nadále pobývat na území UK.
 • Musíte prokázat dostatečnou znalost anglického jazyka.
 • Musíte dokázat znalost britských reálií a úspěšně složit test nazývaný Life in the UK.
 • Musíte splňovat podmínky trvalého pobytu.

Další podmínky pro získání britského občanství:

 • Musíte žít v UK po dobu nejméně 5 let, a to už před podáním žádosti.
 • Během těchto 5 let jste nesměli strávit více než 450 dní mimo UK.
 • Za posledních 12 měsíců jste nesměli strávit mimo UK více než 90 dní.
 • Jestliže pocházíte ze země, která není součástí Evropské Unie, tak budete muset předložit tzv. Potvrzení povolující neomezený pobyt – Settlement (‘indefinite leave to remain’).
 • Jestliže pocházíte ze země, která je součástí Evropské Unie, tak budete muset předložit povolení k trvalému pobytu – status permanentního rezidenta musíte mít nejméně 12 měsíců předtím, než požádáte o britské občanství.
 • Během pobytu ve Velké Británii jste neporušili žádné imigrační zákony.

Jiné požadavky se vztahují na osoby, které mají manžela/manželku či partnera, který je britským občanem/občankou.

Osoby mladší než 18 let – Podat žádost za dítě, které je mladší než 18 let můžete, ale jen v případě, pokud splňují určitá kritéria. Děti nemusí dělat test Life in the UK.

Jak si podat žádost o Britské občanství se dozvíte v našem následujícím příspěvku

Zajímavý článek? Sdílejte ho se svými přáteli

Zpět na NOVINKY a ČLÁNKY