Jmenování-zplnomocněné-osoby-Appointee-UK

Jmenování zplnomocněné osoby (Appointee) ve Velké Británii (UK)

Pokud někdo není schopen spravovat své vlastní záležitosti, například z důvodu mentálního nebo extrémního tělesného postižení, jiná osoba může být oprávněna uplatnit nárok na jejich sociální dávky a spravovat jejich záležitosti, po dobu, kdy pobírají sociální dávky.

Kdo může být jmenován jako zplnomocněná osoba (Appointee)

Pouze jedna jmenovaná osoba může jednat jménem osoby, která má nárok na přídavky a sociální dávky od ministerstva práce a důchodů (Department for Work and Pensions – DWP).

Jmenovaná zplnomocněná osoba může být:

  • přítele dané osoby, nebo příbuzný
  • organizace nebo zástupce organizace, například právní zástupce, nebo místní zastupitelství

Kde mohu požádat o jmenování zplnomocněné osoby?

Požádat můžete telefonicky na oddělení které spravuje příslušné dávky

Věci se neustále mění. Proto, i když je v našem zájmu poskytovat přesné a aktuální informace, je možné, že některé informace se od poslední aktualizace tohoto článku změnily. Proto vám doporučujeme si je prověřit na gov.uk, případně citizensadvice.org.uk