Vzít-dítě-na-dovolenou-během-školního-roku-UK

Vzít dítě na dovolenou během školního roku?

Chcete vzít dítě na dovolenou během školního roku? Nedávno nejvyšší soud Velké Británie rozhodoval o tom, zda rodiče mohou sami rozhodnout, že jejich dítě vymešká školu. Podle platných zákonů by dítě mělo mít „regular attendance“ a přesně na významu slova „regular“ stál a padal celý případ.

Rodičům v UK hrozí pokuta a dokonce i vězení pokud bez souhlasu vezmou dítě ze školy

Rodič, který se stal účastníkem tohoto soudního sporu, věřil tomu, že se tím myslí pravidelná docházka, tedy že pokud je docházka dítěte v daném školním roce vyšší než 90%, rodič může vzít své dítě na dovolenou i bez povolení školy. Velké překvapení však nastalo, když nejvyšší soud rozhodl v jeho neprospěch s odůvodněním, že se tím myslí docházka v souladu s pravidly školy.

Kdy tedy může Vaše dítě zmeškat školu?

  • Pokud je dítě příliš nemocné na to aby mohlo jít do školy (nevztahuje se to na běžné nachlazení, zvýšenou teplotu, mírnou bolest a podobně. Tedy cokoli, co může být zmírněno paracetamolem a ibuprofenem)
  • Pokud Vám škola předem udělí povolení

Pokud dítě nepřijde do školy, škola by Vás měla kontaktovat.

Jiná pravidla však platí pokud dítě nemůže z důvodu zdravotních problémů do školy chodit dlouhodobě.

Chcete vzít dítě na dovolenou během školního roku?

Pokud ano, měli byste již předem požádat ředitele školy o udělení povolení. Ředitel rozhodne o tom, kolik dní může dítě vymešit. Povolení může být uděleno pouze:

  • Pokud předem podáte žádost
  • Za výjimečných okolností

Pokud vezmete dítě na dovolenou bez povolení školy, bude záviset na škole a místních úřadech, jak se vůči Vám zachovají.

Obecní/městský úřad vám může udělit pokutu ve výši £60, která se zvýší na £120, pokud ji nezaplatíte do 28 dnů.

Pokud nezaplatíte ani do 28 dnů, mohou Vás stíhat u soudu. Tam Vám může být udělena pokuta do výše £2500, trest v komunitě, nebo trest odnětí svobody až na dobu tří měsíců.

Soud rovněž udělí povinnost navštěvovat rodičovské kurzy zaměřené na zlepšení školní docházky Vašeho dítěte.

Vzít tedy dítě na dovolenou během školního roku?

I přes tuto hrozbu se mnozí rodiče často rozhodnou jet na dovolenou během školního roku a po návratu zaplatit pokutu £60. Hlavním důvodem jsou ve většině případů ceny letenek, které jsou během školních prázdnin mnohem vyšší, a tedy i po zaplacení pokuty jejich dovolená během školního roku často stojí mnohem méně.

Nicméně názory na nedávné rozhodnutí nejvyššího soudu jsou různé. Mnohým se nelíbí to, že ve chvíli, kdy jejich dítě začne chodit do školy, jsou přinuceni vzdát se ve prospěch školy a místních úřadů práva rozhodovat (v otázkách vzdělávání a často i v jiných věcech) o osudu svého dítěte. Nepomáhá tomu ani skutečnost, že toto pravidlo je uplatňováno obvykle jen ve státních školách, a tudíž ti, kteří si mohou dovolit poslat své děti na soukromé školy, toto pravidlo dodržovat nemusí.

Věci se neustále mění. Proto, i když je v našem zájmu poskytovat přesné a aktuální informace, je možné, že některé informace se od poslední aktualizace tohoto článku změnily. Proto vám doporučujeme si je prověřit na gov.uk, případně citizensadvice.org.uk