Wyznaczenie-osoby-upoważnionej-Appointee-uk

Wyznaczenie osoby upoważnionej (Appointee) w Wielkiej Brytanii (UK)

Jeżeli ktoś nie jest w stanie samodzielnie kierować swoimi sprawami, na przykład ze względu na niepełnosprawność umysłową lub skrajną niepełnosprawność fizyczną, inna osoba może być uprawniona do ubiegania się o świadczenia socjalne i prowadzenia swoich spraw w okresie pobierania świadczeń socjalnych.

Kto może zostać wyznaczony jako osoba upoważniona (Appointee)

W imieniu osoby uprawnionej do zasiłków i świadczeń socjalnych z Ministerstwa Pracy i Emerytur może działać tylko jedna imienna osoba (Department for Work and Pensions – DWP).

Wyznaczoną osobą upoważnioną może być:

  • przyjaciel lub krewny danej osoby
  • organizacja lub przedstawiciel organizacji, na przykład przedstawiciel prawny lub samorząd lokalny

Gdzie mogę poprosić o wyznaczenie osoby upoważnionej?

Wniosek można złożyć telefonicznie w wydziale, który zarządza odpowiednimi świadczeniami

Rzeczy ciągle się zmieniają. Dlatego też, chociaż w naszym interesie leży dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji, możliwe jest, że niektóre informacje uległy zmianie od czasu ostatniej aktualizacji tego artykułu. Dlatego zalecamy sprawdzenie ich pod adresem gov.uk, lub citizensadvice.org.uk