Bezpłatny transport do szkoły w Wielkiej Brytanii

Bezpłatny transport do szkoły w Wielkiej Brytanii – czy Twoje dziecko kwalifikuje się?

W Wielkiej Brytanii dzieci w wieku obowiązku szkolnego mają prawo do bezpłatnego transportu szkolnego, pod warunkiem, że uczęszczają do najbliższej odpowiedniej szkoły i spełniają którykolwiek z poniższych warunków:

  • szkoła jest oddalona o ponad 3 km, a dziecko ma mniej niż 8 lat
  • szkoła jest oddalona o ponad 5 mil, a dziecko ma co najmniej 8 lat
  • pomiędzy Twoim domem a szkołą nie ma bezpiecznej ścieżki ani chodnika dla pieszych
  • dziecko nie może spóźniać się do szkoły ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność lub problemy z poruszaniem się

Jeśli Twoje dziecko nie kwalifikuje się z tych powodów do bezpłatnego transportu szkolnego, ale masz niski dochód w rodzinie, może ono nadal kwalifikować się do tego świadczenia.

Jeśli Twoje dziecko ma 16 lat lub więcej i nadal się uczy, zapytaj władze lokalne, czy mogą zaoferować Ci pomoc w transporcie.

Jeśli masz niski dochód w rodzinie

Jeśli Twoje dziecko nie kwalifikuje się do bezpłatnego transportu szkolnego z innego powodu, może się kwalifikować, jeśli:

  • Twoje dziecko ma prawo do bezpłatnych obiadów szkolnych
  • otrzymujesz maksymalne ulgi podatkowe dla osób pracujących (Working Tax Credit)

Twoje dziecko otrzyma bezpłatny transport szkolny, jeśli:

  • w wieku od 8 do 11 lat i uczęszcza do najbliższej szkoły oddalonej o co najmniej 5 mil
  • w wieku od 11 do 16 lat i uczęszcza do szkoły oddalonej od 2 do 6 mil i jest jedną z trzech najbliższych odpowiednich szkół
  • w wieku od 11 do 16 lat i uczęszcza do szkoły oddalonej od 2 do 25 mil i jest to szkoła, którą wybrałeś na podstawie swojej religii lub przekonań.

Sprawdź na stronie internetowej władz lokalnych/miejskich, czy Twojemu dziecku przysługuje pomoc w pokryciu kosztów transportu szkolnego.

Rzeczy ciągle się zmieniają. Dlatego też, chociaż w naszym interesie leży dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji, możliwe jest, że niektóre informacje uległy zmianie od czasu ostatniej aktualizacji tego artykułu. Dlatego zalecamy sprawdzenie ich pod adresem gov.uk, lub citizensadvice.org.uk