co je nino national insurance number

Čo je NINO?

NINO je zvyčajne pridelené automaticky, krátko po narodení dieťaťa, keď rodičia, alebo poručníci dieťaťa požiadajú o prídavky na deti. Avšak, pred rokom 1980 sa NINO prideľovalo približne vo veku 16 rokov.

Ako požiadať o NINO (National Insurance Number) vo Veľkej Británii

NINO je skratka pre číslo národného poistenia vo Veľkej Británii – National Insurance Number.

Niekedy je NINO vydané po vyplnení formulára žiadosti známeho ako formulár CA5400 a po vykonaní osobného pohovoru v kancelárii DWP (Department for Work & Pensions). Je to zvyčajne v prípadoch, keď sa osoba narodená mimo Veľkej Británie presťahuje do Veľkej Británie a požiada o NINO, aby mohla pracovať a/alebo vo Veľkej Británie žiadať o prídavky a sociálne dávky, alebo ak občanovi ktorý sa narodil vo Veľkej Británii toto číslo ešte nikdy nebolo udelené, napríklad ak sa v detstve presťahovali do zahraničia.

Aké je moje NINO?

Ak si svoje NINO nepamätáte, alebo ste ho stratili, môžete ho nájsť a skontrolovať online na stránke Government Gateway.

Pokiaľ by ste s tým potrebovali pomôcť, kontaktujte Slovenských tlmočníkov.

kurz-anglictiny-obcianstvo-uk