Ako automaticky získať UK permanent residency skôr než po piatich rokoch

Mnohí ľudia ktorí žijú vo Veľkej Británii o tom ani nevedia, no za určitých okolností nemusíte čakať celých päť rokov na to, aby ste sa stali permanentným rezidentom. V tomto článku sa pokúsim opísať okolnosti za ktorých môžete automaticky získať UK permanent residency skôr než po piatich rokoch. Čítajte, možno ste už permanentným rezidentom a ani o tom neviete.

Ak musíte prestať pracovať (trvalá práceneschopnosť) a ak platí jeden z nasledujúcich dôvodov:

  • Mali ste úraz, alebo nehodu a Váš manžel, prípadne manželka má Britské občianstvo
  • Mali ste s prácou súvisiacu nehodu, alebo ochorenie z dôvodu ktorého mate nárok na dôchodok vo Veľkej Británii.

Po dvoch rokoch nepretržitého života vo Veľkej Británii:

Permanentným rezidentom sa stanete pokiaľ musíte prestať pracovať (permanentná práceneschopnosť) z dôvodu nehody, alebo choroby. Musíte však byť zamestnaný, alebo byť samostatne zárobkovo činnou osobou vtedy, keď z daných dôvodov prestanete pracovať.

Po troch rokoch nepretržitého života vo Veľkej Británii:

Získate permanent residency keď:

  • Dosiahnete dôchodkového veku, no podmienkou je že ste predtým muesli byť samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo zamestnaný v UK nepretržite aspoň jeden rok.
  • Odídete do predčasného dôchodku, no musíte mať v UK odpracovaný nepretržite aspoň jeden rok.
  • Začnete pracovať, alebo byť samostatne zárobkovo činnou osobou v inom štáte Európskej Únie, prípadne v Švajčiarsku – zvyčajne je podmienkou že sa domov do UK musíte vrátiť raz za týždeň a museli ste pred tým pracovať, prípadne byť samostatne zárobkovo činnou osobou vo Veľkej Británii nepretržite po dobu 3 rokov.

Potvrdenie o dlhodobom trvalom pobyte v UK (permanent residence) po 5 rokoch

Zatiaľ ešte tento document potvrdzujúci Vaše právo žiť v UK permanentne nieje nutný, keďže štatút permanentného rezidenta získate automaticky. Po referende o vystúpení Veľkej Británie z EU sa však očakávajú značné zmeny a preto sa občanom EU odporúča, aby o tento dokument požiadali. Pre viac informácií kliknite tu.

Zaujímavý článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi

Späť na NOVINKY a ČLÁNKY

©2020 Vera Keves & CO - Czech & Slovak Translation and Interpreting Services | Terms and ConditionsPrivacy Policy| Contact

Log in with your credentials

Forgot your details?